DH_logo08_sm.jpg Dererch Hateva - Jewish Outdoor Educational Programs
JEE_topNav_home_48x38.gif - 1kbJEE_topNav_vertLine.gif - 1kbAbout Derech HatevaJEE_topNav_vertLine.gif - 1kbDerech Hateva ProgramsJEE_topNav_vertLine.gif - 1kbIsrael Trail Teen AdventureJEE_topNav_vertLine.gif - 1kbKehillat NatanJEE_topNav_vertLine.gif - 1kbDerech Hateva AlumniJEE_topNav_vertLine.gif - 1kbJEE_topNav_contactUs_85x38.gif - 1kb


ITTA Slideshows!

Alumni Quotes

Alumni Essays

What Parents Say

Parent Letters


Enjoy the following letter by a parent of past Israel Trail Teen Adventure (ITTA) participants:

18 ספטמבר 2005

הנדון: תכנית "דרך הטבע" - משוב

שלום וברכה.

בתי בת ה-15, רני, השתתפה במחזור הראשון של תכניתכם "דרך הטבע" בחודש יולי האחרון.

תליתי הרבה תקוות בתכנית - שזו תהיה משמעותית להתפתחותה של רני בשלב מכונן של חייה: שהתכנית תקנה לה היכרות אינטימית יותר עם אדמת הארץ ושביליה; שרני תרכוש מיומנויות מחנאות ועבודת-צוות; שלצד אלה היא גם תעסוק בפעילות קהילתית תורמת; ושהחוויה החברתית תטפח את ביטחונה העצמי וכישוריה החברתיים.

לא התאכזבתי ולא הופתעתי, שהרי הכרתי מכבר את מנהלת התכנית, יעל יוקליס - את רצינותה והתלהבותה מחינוך יהודי-סביבתי, ואת גישתה המקצועית והיסודית בניהול כל מפעליה.

- בעקבות שיגרת-בוקר של יקיצה בסביבות 4:30 מידי בוקר, רני מתמידה כיום להשכים-קום לביה"ס - מה שהתקשתה לעשות בשנה שעברה.
- בעקבות שיגרת-מחנה מורכבת ותלויה בעבודת-צוות מתואמת, רני מתכננת את סדר יומה בקפידה - מה שלא עשתה בעקביות בשנה שעברה.
- רני מפגינה רצינות רבה יותר כלפי לימודיה בכלל, והתוצאות כבר ניכרות בהישגיה המצוינים עד כה.
- התכנית העשירה את זהותה היהודית-דתית במימד "הבריאה", וחובתה הדתית "לעובדה ולשומרה".
- התכנית הקנתה לה "נוחות" בשטח, והנה היא כבר יזמה ומתכננת טיול "מים-לים" בחופשת חנוכה, בהנחייתה, לקבוצת חברות שלה.

לאור כל הנ"ל, בוודאי שאמליץ על תכנית "דרך הטבע" לידידי ולכל מי שתפנו אלי לשם כך.

בברכה,

מוטי קהת


[Home]  [Upcoming Programs]  [About DH]  [Contact Us]  [Internships]  

 
© Derech Hateva 2009, All rights reserved
All site contents are the property of Derech Hateva unless otherwise indicated
Last Updated: Wednesday, 19-Nov-2008 12:23:03 UTC